Cocktails
Cocktails
Cocktail gids twitterCocktail gids rss feedCocktail gids facebookCocktail gids app
Menu

Cocktail recept : Kald Tobke

print cocktail recept

Wat heb je nodig voor een Kald Tobke?

Een Kald Tobke cocktail bevat de volgende ingredienten:

Hoe maak ik een Kald Tobke cocktail?

Schenk het geheel in een shaker met veel ijs en schud stevig. Plaats wat ijs in een Whiskeyglas en schenk het geheel vervolgens hierin.
Cocktail

Beoordeling:


3.9537
Like Cocktail Gids op Facebook

Cocktail boeken:

Alain Schepers - Een wereld vol bierJan Buytaert - Bier zkt. VisHubrecht Duijker - Welke wijn waarbijCisca Breedijk - Wie laat ons omfietsen naar de HEMAFrank Van der Auwera - Wijnkoop gids 2014Zak Avery - 500 bierenBrenda Kitchen - KOOK! - Cocktails


Reeds gegeven meningen over de Kald Tobke cocktail:

7oEQAhTqy5lB:
àîêிàîðிàîé்àîø் àîîுàîäàîé் àîîுàîäàîòிàîò் àîââ¬Â°Ã Ã®ââ¢்àîââ¬Â¢Ã Ã®Ã³ை àîäிàîøàîòிàîò் àîââ¬Â Ã Ã®Ã¡ிàîðிàîïàîðுàîøàîéாàîé àîáàîè்àîäிàîê்àîêிàîò் àîáàîè்àîäிàîä்àîä àîêோàîäு àîââ¬Â°Ã Ã®ââ¢்àîââ¬Â¢Ã Ã®Ã³் àîââ¬Â¢ுàîøுàîî்àîêàîä்àîäைàîê் àîêàîñ்àîñி àîýàîéàîââ¬Â¢்àîââ¬Â¢ு àîäெàîðிàîïாàîäு. àîââ¬Â¦Ã Ã®Ã¯்àîïாàîõுàîøàîé் àîââ¬Â¡Ã Ã®Ãµ்àîõàîóàîõு àîäொàîøàîð்àîêு àîââ¬Â¢ொàîã்àîø àî23ê3009;àîøுàîî&#30ââ¬Â¢1;àî#àîä்àîä&#&007;àîéàîð் àîââ¬â¢Ã Ã®Ã°ுàîõàîðை àîáàîè்àîäிàîä்àîäàîäிàîò் àîîàîââ¬Â¢ிàîô்àîá்àîáி.

Geef jouw mening over deze Kald Tobke cocktail:

Naam:

Mening:

Neem de volgende code over Cocktail code: