Cocktails
Cocktails
Cocktail gids twitterCocktail gids rss feedCocktail gids facebookCocktail gids app
Menu

Cocktail recept : Cosmo Blue

print cocktail recept

Wat heb je nodig voor een Cosmo Blue?

Een Cosmo Blue cocktail bevat de volgende ingredienten:

Hoe maak ik een Cosmo Blue cocktail?

Doe alle ingredienten in een shaker met ijs en schud stevig. Schenk het geheel vervolgens uit een tumblerglas.
Cocktail

Beoordeling:


4537
Like Cocktail Gids op Facebook

Cocktail boeken:

Tom Quinn - The Whisky CompanionCraig Edney - The Little Book of Cocktail TipsBristol Publishing Staff - The Best 50 MartinisMittie Hellmich - Mini Bar: Gin: A Little Book Of Big DrinksBlume - CsctelesAriel Leve - The Classic Cocktails BookJohn J. Poister - The New American Bartender's Guide


Reeds gegeven meningen over de Cosmo Blue cocktail:

PL0A9NtjQ:
å¡ Sir æ¢âä¿âÃ¥ââä¿âÃ¥â¢Â¦ 寫æââ¡Ã§Â«Â Ã¥â°ÂµÃ¤Â½Å 好éâºÂ£Ã¨Â©Â±Ã©âŠåâ¬â¹Ã©Â«ËéâŠåâ¬â¹Ã¥Âºâ¢ Ã¥ââÃ¥ÂÅ人åââÃ¥ÂÅæâ¬Â維風格 æââ¡Ã§Â­â Ã©Æ½ä¸ÂçâºÂ¡Ã§âºÂ¸Ã¥ÂŠå¥½éâºÂ£Ã¤ÂºâçâºÂ¸Ã¦Â¯âè¼Æçšâ æËâçÅŸä¿â從你çšâéƨè½ å¾âå˰ä¸â¬Ã¤ÂºâºÃ¥â¢Å¸Ã¨â⢠ä¾â¹Ã¥Â¦âä½ éââæÅⰠä¸â°Ã¦Â¯Â«Ã¥Â­Âå°Â說 éââæÅâ°Ã¥â¦Â¶Ã¤Â»âä½ èâ¡ÂªÃ¥Â·Â±Ã©Â¢Â¨Ã¦Â Â¼Ã§Å¡âÃ¥Â¹Â½Ã©Â»Ë Ã¨â¬ÅæËâ也æÅâ°Ã¨â¡ÂªÃ¥Â·Â±Ã¦â¹å¼ÂçšâÃ¥Â¹Â½Ã©Â»Ë Ã¦Ëâèâ¡ÂªÃ¥Â·Â±Ã¤Â¸Â²Ã¥â⬠é»âèâ°Â²Ã§Â¬â話ç­â°Ã§Â­â° ä½â Ã¦Ëâ從你çšâæââ¡Ã§Â«Â  Ã¥â¢Å¸Ã¨ââ¢Ã§Å¡âæ˯ å⦠原ä¾â Ã¦Åâ°Ã¤ÂºÂºÃ¨Â¬âºÃ¥â¢é¡žè©±é¡Åå⎠åÂËè¬âºÃ¥Â¾âå¹¾éÂŽçâ¢Â®Ã¥âŽ 原ä¾â Ã¥ÂËæÅâ°Ã¥â¢ç¨®è¡¨éÂâæâ¹å¼Âæ⢠åâ¦Â¶Ã¤Â»âå¦â 追渣沽 Hana éƽå°ÂæËâæÅâ°Ã¥â¢Å¸Ã¨ââ¢Ã¤Â½Åç⨠ä¾â¹Ã¥Â¦â人æâ¬Â§Ã¦Æâ¦Ã¦âŸ ( hana ) 女æâ¬Â§Ã¨Â§â度 ä¸Â窮çšâ人çÅâ¹Ã¤Âºâ¹Ã§â°Â© åŠ追渣沽çšâ èâ¡ÂªÃ¦Ëâ表çâ¢Â½Ã¨Â¬âºÃ¦â¢â¦Ã¤Â»â ç­â°Ã§Â­â°Ã©Â¢Â¨Ã¦Â Â¼ ç´°çÅâ¹Ã¤Â»â人ä½ÅÃ¥â æÅÆ交åÂâ°Ã¥â¢Å¸Ã¨ââ¢Ã¨â¡ÂªÃ¥Â·Â± 天ä¸â¹Ã¦ââ¡Ã§Â«Â  çÅŸæ˯æ¯Âç²âå­âéƽç¨ä¸â¬Ã§â¡äºŠçâ¡å¯èƽçšâ åªæÅâ°Ã¤ÂºâÃ¥â¹â¢Ã¥â¢Å¸Ã¨â⢠æâ°ÂæÅÆä¸Âæâ·åâ°ÂµÃ§â¢Â¼Ã¦â°éÂËæ⟠èâ¬Åè¢Âå½Åæˎ也å°ÂæËâæÅâ°Ã¨ââÃ¥â¢Å¸Ã¨ââ¢Ã¤Â½Åç⨠æÅâ°Ã¤ÂºâºÃ¦ââ¡Ã§Â«Â Ã¦Ëâæ˯çÅâ¹Ã¥Â®Å她çšâ網誊åâ Âéâ¬Â£Ã©Å½âå¼ÂÃ¥ÂÂæâ¬Âä¾â Ã¦â¬Âèâ¬Æé¡Åæ æËâÃ¥â¬â¹Ã¤ÂºÂºÃ¨â¬Åè¨⬠æËâä¸ÂæÅÆçÅâ¹Ã¥Â¾Ë多 blog çšâ åªæÅÆé¸å¾Ëçâ°Â¹Ã¥Ë¥åâÅå¾ËæÅâ°Ã¨Â³ÂªÃ§Â´Â Ã§Å¡âæâ°ÂæÅÆçÅ⹠çâ¢Â¶Ã§â¶åâ¦Â¶Ã¤Â»âåš´èââ¦Ã¦â¢âäºâ¹Ã§Å¡â Ã¥â¬â¹Ã¥ËÂ¥ blogger æÅâ°Ã¤ÂºâºÃ¦Ëâ也æÅÆçÅâ¹Ã§Å¡â

LjBJSrsPz:
Hello I know your friend Rachel wretis blogs too and I wanted to know if you can share her link thanks!!! Love your writing btw

Geef jouw mening over deze Cosmo Blue cocktail:

Naam:

Mening:

Neem de volgende code over Cocktail code: